SPAŠAVANJE MUZEJSKE GRAĐE
SPAŠAVANJE MUZEJSKE GRAĐE

Evakuacija muzejske građe u Županji

Djelatnici zavičajnoga muzeja stjepana grubera u županji zbog opasnosti od poplava u županji, a prema uputama stožera za zaštitu od poplava u županji, organizirao evakuaciju muzejske građe. Najvrjednija muzejska građa smještana je na sigurno.

Kategorija: /