Zavičajni muzej

STJEPAN GRUBER

65. godina muzeja u Županji

MUZEJSKE
ZBIRKE

Paleontološka zbirka

Arheološka zbirka

Kulturnopovijesna zbirka

Etnološka zbirka

Galerijska zbirka

31.SIJEČNJA 2020.  18.00-01.00 h
31.SIJEČNJA 2020. 18.00-01.00 h

NOĆ MUZEJA

Zavičajni muzej Županja (Čardak) 17. prosinca 2019.g. u 18.00 sati
Zavičajni muzej Županja (Čardak) 17. prosinca 2019.g. u 18.00 sati

Radionica heklanja

Petak, 17.05.2019 u 12:00 sati, park muzeja
Petak, 17.05.2019 u 12:00 sati, park muzeja

POZIVNICA